Jachthaven De Noord AA
Welkom bij onze gezellige haven

Toegangsregeling „Jachthaven De Noord Aa“

1. De Jachthaven is vanaf april 2021 weer open en voor ligplaatshouders toegankelijk met inachtneming van de Coronavoorschriften.

2. Jachthaven De Noord Aa volgt de maatregelen van het R.I.V.M. en de voorschriften, welke door de veiligheidsregio Hollands Midden en door de burgemeester van Kaag en Braassem in noodverordeningen zijn geregeld.

3. De Jachthaven is niet voor publiek toegankelijk en mag uitsluitend door eigenaren van gestalde schepen en ligplaatshouders worden betreden. Zij mogen hun gezin en/of kennissen meenemen, maar alles binnen de geldende Coronavoorschriften. Aanwijzingen van toezichthouder(s) dienen strikt te worden opgevolgd. 4. Het kantoor is gesloten. Communicatie via E-Mail info@jachthaven-denoordaa.nl en info op website www.jachthaven-denoordaa.nl

5. De toiletgroep is open met inachtneming van het voorschrift maximaal 2 personen in de herentoiletten en maximaal 1 in de dames. Het dragen van een mondkapje wordt aanbevolen. Handen wassen en een desinfectiemiddel meenemen en gebruiken.

6. Iedereen, die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt dient een afstand tot zijn medemens aan te houden van minimaal 1,5 meter en desinfecterende maatregelen te treffen. Men is PERSOONLIJK verantwoordelijk voor het opvolgen van de overheidsregels ter bescherming van zichzelf en van zijn medemens.

7. Samenkomsten van meerdere personen op de jachthaven zijn niet toegestaan.

8. Ligplaatshouders c.a. gaan direct van de auto op het parkeerterrein naar de boot en na het varen ook weer direct terug naar de auto. Bij het passeren op het haventerrein en op de steigers worden de afstandsregels in acht genomen.

9. Helaas moeten wij strenger toezien op het aanleveren van afval. Onze haven is geen afvalverwerkingsbedrijf !! Er is een afvalcontainer voor uitsluitend klein afval als U van het water komt. Svp. Sorteren naar plastic, glas en restafval. Wordt vastgesteld dat een ligplaatshouder zich niet aan de regels houdt dan wordt diens vuilafvoer extra in rekening gebracht en wordt de ligplaats opgezegd.

10. Er wordt cameratoezicht uitgeoefend en eventueel door toezichthouders van de overheid opgevraagde gegevens worden aan hen verstrekt.

 

Wij wensen U een fijn en heel gezellig vaarseizoen 2021 toe. Daarbij wensen wij al onze gasten/clienten en hun familie ook het behoud toe van een goede gezondheid en vragen uw begrip voor de daartoe geldende regelingen.

 

Met vriendelijke groeten,

Jachthaven De Noord Aa

 

Deze regeling is mede gebaseerd op de ons laatstbekende voorschriften in verband met het Coronavirus. Worden van overheidswege weer nieuwe/aanvullende voorschriften uitgegeven dan dienen onze gasten/clienten zich daar met onmiddelijke ingang aan te houden. Bij een volledige lock-down is de jachthaven/jachtwerf met onmiddelijke ingang ook niet meer toegankelijk voor booteigenaren/ligplaatshouders